MafU - Marknadsföringsutskottet


mafu.png

I MafU arbetar vi för att marknadsföra vår fantastiska sektion mot blivande studenter. Det här gör vi bland annat genom att: 

  • hålla i studiebesök för gymnasieelever där de får chansen att prata med studenter här på M-sektionen och själva testa på diverse delar från studentlivet såsom föreläsningar, laborationer och en sittning
  • åka på PR-resor till gymnasieskolor runt om i Sverige där vi besöker klassrum och står i vår monter för att berätta om sektionen och svara på frågor.
  • vara med och arrangera TekNat-mässan för gymnasieelever tillsammans med de andra sektionerna på den tekniska fakulteten.

Förutom detta har MafU även hand om alla hemmissionärer, det vill säga alla sektionsmedlemmar som åker till sin gamla gymnasieskola för att berätta om sektionen och om LiU. De som hemmissionerar får sin resa tur och retur betald samt en tacksittning på vårterminen.
Vill du veta mer? Maila: hemmissionering@maskinteknologsektionen.se 

Kontakt: mafu@maskinteknologsektionen.se