Sektionens utskott, föreningar & valberedning

Sektionens har 13 utskott som arbetar operativt och ser till sektionsmedlemmarnas önskemål och behov på olika sätt. Föreningar är en grupper som gör en avgränsad verksamhet åt sektionens vägnar, just nu har vi sektionens band M-Bandet som förening. Valberedningen bereder val till sektionens förtroendeposter.