Sektionens utskott, föreningar & valberedning

Sektionens har 13 utskott som arbetar operativt och ser till sektionsmedlemmarnas önskemål och behov på olika sätt. Föreningar är en grupper som gör en avgränsad verksamhet åt sektionens vägnar, just nu har vi sektionens band M-Bandet som förening. Valberedningen bereder val till sektionens förtroendeposter. 

Rekryteringsprocess

Nominera dig själv eller någon annan till någon till de aktuella posterna genom att fylla i formuläret som valberedningen publicerat. Nomineringen är personlig, alltså kommer endast valberedningen kunna se vilka som har nominerats. 

Alla som har blivit nominerade blir kallade av valberedningen till intevju. Om man nominerats till flera poster sker intervjuerna vid samma tillfälle.

Utifrån intervjuerna diskuterar valberedningen vilka personer de bäst tycker passar in på posterna. 

Sökperioder

Sökperioderna schemaläggs utifrån Styret inbokning av sektionsmötet, därmed varierar dessa från år till år. 
På ett ungefär infaller sökperioderna under följande månader: 

September

General MPiRE

November

MPiRE, Presidiet och Projektledare M-Yran

Januari/Februari

FM, Styret, EMMA och revisorer