Obs! Sidan är under uppbyggnad!

Sektionens utskott, föreningar & valberedning

Sektionens har 13 utskott som arbetar operativt och ser till sektionsmedlemmarnas önskemål och behov på olika sätt. Föreningar är en grupper som gör en avgränsad verksamhet åt sektionens vägnar, just nu har vi sektionens band M-Bandet som förening. Valberedningen bereder val till sektionens förtroendeposter. 

Rekryteringsprocess

1 Nominering

Nominera dig själv eller någon annan till någon till de aktuella posterna genom att fylla i formuläret som valberedningen publicerat. Nomineringen är personlig, alltså kommer endast valberedningen kunna se vilka som har nominerats. 

2 Intervju

Alla som har blivit nominerade blir kallade av valberedningen till intevju. Om man nominerats till flera poster sker intervjuerna vid samma tillfälle.

3 Valprocess

Utifrån intervjuerna diskuterar valberedningen vilka personer de bäst tycker passar in på posterna.