Valberedningen

Valberedningen bereder val till sektionsstyrelse, bifirmor, revisorer och de övriga förtroendevalda som sektionsmötet finner lämpligt. Valberedningens förslag anslås till sektionen i samband med kallelsen och föredragningslistan till sektionsmötet.

Valberedningen nomineras av sektionsstyrelsen och väljs av sektionsmötet, där alla sektionsmedlemmar har rätt att lämna motförslag. Endast sektionsmedlemmar har rätt att bli valda till valberedningen Valberedningen sammanträder efter kallelse av valberedningens ordförande.

Motförslag till valberedningens förslag äger varje medlem rätt att väcka. Motförslag skall senast tre läsdagar före sektionsmötet överlämnas skriftligt till valberedningens ordförande för att omgående anslås. Motkandiderade skall även ges möjlighet att på sektionsmötet presentera sig. Samtliga personer som sökt eller nominerats till någon av posterna som valberedningen har till uppgift att tillsätta skall erbjudas möjlighet att komma till personlig intervju med valberedningen. Alla medlemmar äger rätt att lämna skriftliga förslag till valberedningen.

En medlem i valberedning får inte av valberedningen själv nomineras till en förtroendepost. Då valberedningen väljer att lämna en förtroendepost vakant, kan alla sektionens medlemmar under ett sektionsmöte själva kandidera till förtroendeposten, inklusive valberedningens medlemmar.