Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ och som medlem i Maskinteknologsektionen har du rösträtt på mötet.
MTS har tre sektionsmöten per år, vintermötet, vårmötet och höstmötet.  I flikarna hittar ni handlingar och protokoll från tidigare sektionsmöten.