Maskinteknologsektionens styrdokument

STADGA

Klicka på ikonen för att se sektionens stadga, stadgan är sektionens regler. Gäller från senaste stadgeändring 2020-04-01

REGLEMENTE

Klicka på ikonen för att se sektionens reglemente. Reglementet är ett tillägg på stadgan och beskriver mer utförligt hur sektionen ska bedrivas.