Maskinteknologsektionens styrdokument

STADGA

Klicka på ikonen för att se sektionens stadga, stadgan är sektionens regler. Gäller från senaste stadgeändring 2019-01-30

REGLEMENTE

Klicka på ikonen för att se sektionens reglemente. Reglementet är ett tillägg på stadgan och beskriver mer utförligt hur sektionen ska bedrivas.