Maskinteknologsektionens styrdokument

Stadga

Klicka på ikonen för att se sektionens stadga, stadgan är sektionens regler. Gäller från senaste stadgeändring 2023-10-02.

Reglemente

Klicka på ikonen för att se sektionens reglemente. Reglementet är ett tillägg på stadgan och beskriver mer utförligt hur sektionen ska bedrivas.

Miljöpolicy

Klicka på ikonen för att se sektionens Miljöpolicy

Jämlikhetspolicy

Klicka på ikonen för att se sektionens Jämlikhetspolicy

Alkoholpolicy

Klicka på ikonen för att läsa mer.

GDPR-Policy

Klicka på ikonen för att se sektionens GDPR-policy. Policyn reglererar hur sektionen använder och lagrar personuppgifter.

Pricksystem

Under vissa evenemang nyttjas sektionens pricksystem. Klicka på ikonen för att läsa mer.